กกต. ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566