การเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์และข้อมูลเบื้องต้นไว้ ดังนี้