ด้วยสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำสื่อเพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ประกอบไปด้วย